Τηλεφωνικές Παραγγελίες 25510-24380

Πολιτική απορρήτου

O ιστότοπος mondjewels.gr (που ορίζεται στο παρόν κείμενο και ως ιστότοπος, ιστοσελίδα, εταιρεία, κατάστημα και ηλεκτρονικό κατάστημα) είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστότοπος) με έδρα την Αλεξανδρούπολη, 68100 επί της  14ης Μαΐου 54-56, Τηλ:  25510- 24380  και εκπροσωπείται νόμιμα από την Κωνσταντίνα Πρίπου με ΑΦΜ 079468896, ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης και Αριθμό Μητρώου ΓΕΜΗ 127446621000.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι νομοθετικές διατάξεις προστασίας πληροφοριών και πελατών κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων.

Η ιστοσελίδα mondjewels.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Σέβεται τα δικαιώματά σας για την προστασία του απορρήτου της ιδιωτικής σας ζωής,  την επιθυμία σας να γνωρίζετε αν και  πώς χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας και τι επεξεργασία τυχόν αυτές θα υφίστανται, καθώς επίσης δεσμεύεται να προστατεύει τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς. 

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (ν. 3471/2006) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σας γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες που δίνονται εκούσια στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, από εσάς τους χρήστες, χρησιμοποιούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα με σκοπό την άμεση και ουσιαστική επικοινωνία σας με την εταιρία, την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας για την εκτέλεση των παραγγελιών σας  και σε κάθε περίπτωση, τηρούνται απαρεγκλίτως όλες οι  παραπάνω διατάξεις της νομοθεσίας, σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οι πληροφορίες που συλλέγει το mondjewels.gr μέσω της ιστοσελίδας του έχουν σκοπό να μετρήσουν τον αριθμό της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για συγκεκριμένα ανά κατηγορία ή /και είδος προϊόντα   και  να διευκολύνουν τις συναλλαγές των χρηστών/πελατών με την εταιρία.

Το mondjewels.gr δεν διανέμει σε κανένα οργανισμό, εταιρία ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτό τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και τους πελάτες του. Αυστηρά και μόνο σε άμεσους συνεργάτες του το mondjewels.gr μπορεί να δίνει τέτοιες πληροφορίες, κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

          I. Συλλογή προσωπικών στοιχείων – δεδομένων

Στον ιστότοπό μας συλλέγουμε στοιχεία, όπως τα ακόλουθα:

 • Προσωπικά στοιχεία χρηστών, όπως: το όνομα και το επώνυμό σας, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γέννησης,  όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και άλλες προσωπικές πληροφορίες.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά ή δημογραφικά στοιχεία του προφίλ σας, όπως η ηλικία, το φύλο, τα χόμπι, τα ενδιαφέροντά σας, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη που κατοικείτε, η χώρα. Οι δημογραφικές πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία σχετικά με συγκεκριμένο χρήστη.
 • Όνομα παροχέα υπηρεσιών καθώς και ημερομηνία, ώρα και περιεχόμενο οποιωνδήποτε μηνυμάτων έχετε αποστείλει προς εμάς.
 • Διεύθυνση IP και άλλες τεχνικές πληροφορίες που συλλέγονται από τους διακομιστές (servers) που χρησιμοποιείτε εσείς ή οι προμηθευτές σας, όπως πληροφορίες και δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο (π.χ. κεφαλίδες HTTP ιστοσελίδων (ονόματα domain διακομιστών, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου, τύπος προγράμματος περιήγησης (browser) και γλώσσα), καθώς και στοιχεία για το συγκεκριμένο χρήστη ή συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τις σελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο). Οι τεχνικές πληροφορίες δεν θεωρούνται προσωπικά δεδομένα εκτός εάν συνδέονται με προσωπικά στοιχεία συγκεκριμένου χρήστη.
 • Στοιχεία που σχετίζονται με την πιστωτική / χρεωστική σας κάρτα και άλλα στοιχεία χρέωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων συναλλαγής κατόχου κάρτας, αριθμών καρτών, ημερομηνιών λήξης, διευθύνσεων χρέωσης και κωδικών CVV.
 • Άλλες πληροφορίες που παρέχονται σε οποιαδήποτε εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένης της App) ή εξουσιοδότηση, όπως η τοποθεσία σας, ο τύπος του ακουστικού σας, ο κωδικός UDID (μοναδικός κωδικός συσκευής) και οιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς ή η κινητή συσκευή σας.
 • Τα δεδομένα που αφορούν τις χρήσεις που κάνετε στις υπηρεσίες και άλλες πληροφορίες που μας παρέχονται με οποιονδήποτε τρόπο, σχήμα ή μορφή.
 • Η έννοια της συλλογής προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και από ένα τρίτο μέρος που ενεργεί για λογαριασμό σας, καθώς και τη συλλογή δεδομένων από πελάτη του  mondjewels.gr   ή πιθανό πελάτη που σχετίζεται με εσάς (φυσικό ή νομικό πρόσωπο).
 • Στην  περίπτωση που μας παράσχετε εσείς προσωπικά δεδομένα τρίτων, πρέπει να έχετε εξασφαλίσει την έγγραφη συγκατάθεσή τους και να μάς τη γνωστοποιήσετε, αφού προηγουμένως τους έχετε παραπέμψει στις παρούσες πληροφορίες προστασίας δεδομένων.

II. Χρήση και παραλήπτες των Προσωπικών σας Δεδομένων 

Οι παραλήπτες των προσωπικών σας δεδομένων ενδέχεται ενδεικτικώς να είναι οι ακόλουθοι:

 • Οι υπάλληλοι του mondjewels.gr  που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και την απόδοση των λογαριασμών και των παραγγελιών σας.
 • Παροχείς υπηρεσιών όπως logistics, συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες και εταιρίες παράδοσης, πάροχοι υπηρεσιών υποστήριξης πελατών, οργανισμοί που μας βοηθούν σε υπηρεσίες όπως ανίχνευση απάτης και επαλήθευση ταυτότητας, εταιρίες λειτουργίας της ιστοσελίδας, εταιρείες έρευνας αγοράς, υπηρεσίες υποστήριξης, προωθητικές ενέργειες, ανάπτυξη ιστοτόπου, ανάλυση δεδομένων κ.λπ., υπό τον όρο ότι πληρούνται οι όροι ασφάλειας και η εμπιστευτικότητα.
 • Οργανισμοί πιστοληπτικής ικανότητας και συλλέκτες χρεών, κατά περίπτωση, όπως προβλέπεται από το νόμο για να μας βοηθούν με την πιστωτική σας δραστηριότητα
 • Παραλήπτες/τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν Προσωπικά Δεδομένα για νομικούς λόγους ή λόγω συγχώνευσης/απόκτησης. Θα αποκαλύψουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους για νομικούς λόγους ή στο πλαίσιο μιας εξαγοράς ή μιας συγχώνευσης. Βλέπετε παρακάτω για λεπτομέρειες. 

Όπου απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να προμηθευτείτε κατάλογο των παρόχων που διαθέτουν τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για:

 • Να διαχειριζόμαστε την εγγραφή σας και το λογαριασμό σας στον ιστότοπό μας
 • Να διαχειριζόμαστε τις παραγγελίες σας και τις επιστροφές σας
 • Για λόγους στατιστικής και / ή μάρκετινγκ, για τη βελτίωση των τεχνολογιών μας, για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εταιρία μας και την προώθηση διαφημιστικών πληροφοριών από τους συνεργάτες μας και τρίτους προμηθευτές.
 • Να παρακολουθούμε τη χρήση που κάνετε στην ιστοσελίδα μας με την πάροδο του χρόνου, μεταξύ άλλων, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα και να προωθούμε εμπορικά μηνύματα, γενικές προσφορές, προσφορές προϊόντων και υπηρεσιών και άλλο περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει.
 • Να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες προς εσάς. Μπορούμε να αποκτήσουμε τα στοιχεία σας μέσω τρίτων, για παράδειγμα μέσω δικών μας διαφημίσεων που τοποθετούνται σε ιστότοπους που τηρούν αυτά τα τρίτα μέρη. Συλλέγουμε ή / και μοιραζόμαστε ορισμένα στοιχεία σας με τρίτους με σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών σας για προϊόντα ή υπηρεσίες και για την παροχή ενημερωτικών δελτίων ή άλλων πληροφοριών. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που παρέχετε εσείς για τη διαχείριση του Λογαριασμού σας.
 • Ίσως επίσης μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με συγκεκριμένα τρίτα μέρη σε άλλες περιπτώσεις, όπως η συμμόρφωση με κάποια νομική διαδικασία, η πρόληψη απάτης ή επικείμενης βλάβης ή/και η διασφάλιση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας.
 • Όταν χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να μας βοηθήσουν στη συλλογή ή επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, συνήθως τους ζητάμε να συμμορφωθούν με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και κάθε άλλο κατάλληλο μέτρο εμπιστευτικότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ότι τα εν λόγω τρίτα μέρη θα συμμορφωθούν με οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα.
 • Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύπτουμε πληροφορίες σε φορείς επιβολής του νόμου ή άλλους κυβερνητικούς φορείς, όπως θεωρούμε απαραίτητο, κατά την κρίση μας, για να συμμορφωθούμε με το εφαρμοστέο δίκαιο.

ΙΙΙ. Πηγές Προσωπικών Δεδομένων

Μπορούμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα από τις εξής πηγές: 

 • Την συμπλήρωση ηλεκτρονικών και έγχαρτων εντύπων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας ή σε ιστότοπο που φιλοξενείται από τρίτους
 • Τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα, SMS ή/και άλλες επικοινωνίες
 • Δημοσκοπήσεις και έρευνες
 • Κοινωνικά μέσα όπως το Facebook, το Twitter, το Instagram, το Pinterest, το YouTube, το Google+ και άλλα
 • “Cookies”, αρχεία εικόνας GIF ενός pixel (που ονομάζονται και “web beacons”), με ανάλυση αρχείων διακομιστή (server log) και με άλλα παρόμοια τεχνολογικά μέσα. 

Στις περιοχές της ιστοσελίδας που απαιτούν εγγραφή, μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία για τη δημιουργία του λογαριασμού σας, καθώς και για τον προσδιορισμό συγκεκριμένου περιεχομένου, προϊόντων και υπηρεσιών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Με τη συλλογή και τη διατήρηση ακριβών στοιχείων, είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε την προστιθέμενη αξία εξατομικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων.

IV. Τα δικαιώματά σας επί των Προσωπικών Δεδομένων

Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε.

Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, αν είναι εσφαλμένα και να συμπληρώσετε όσα προσωπικά σας στοιχεία είναι ατελή.

Δικαίωμα διαγραφής: το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία επεξεργαζόμαστε ανά πάσα στιγμή, στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χρειάζεται να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική, ή δεν μας επιτρέπεται πλέον να τα επεξεργαζόμαστε βάσει του νόμου.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μας έχετε παραχωρήσει το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων εάν ισχύει ένα από τα παρακάτω:

 • Εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των Προσωπικών Δεδομένων σας, θα περιορίσουμε την επεξεργασία τους για μια περίοδο που θα μας επιτρέψει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια αυτών.
 • Εάν η επεξεργασία είναι παράνομη και εσείς αντιτίθεστε στη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων και αντ΄αυτού ζητάτε περιορισμό της χρήσης τους.
 • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς επεξεργασίας, αλλά απαιτούνται από εσάς για να προχωρήσετε σε μια νομική αξίωση.
 • Αν αντιτίθεστε στην επεξεργασία που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας, θα περιορίσουμε κάθε επεξεργασία τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων, εν αναμονή της επαλήθευσης του έννομου αυτού συμφέροντος. 

Δικαίωμα υποβολής αξίωσης – έχετε δικαίωμα υποβολής αίτησης ενώπιον της Αρχής για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικών Χαρακτήρα, Λεωφ. Κηφισίας αρ.1-3 –ΤΚ 115 23

τηλ. κέντρο: 210 6475600 – fax: 210 6475628 –     ιστότοπος :www.dpa.gr

e-mail: [email protected], για καταγγελίες: [email protected], για περιστατικά παραβιάσεων: [email protected]

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΙΝG

Οποιαδήποτε στιγμή ίσως σας δοθεί η δυνατότητα να εγγραφείτε για να λαμβάνετε επικοινωνιακό εμπορικό υλικό του mondjewels.gr. Το mondjewels.gr  θα σας αποστέλλει υλικό μάρκετινγκ, μόνον εφόσον έχετε συναινέσει να το λαμβάνετε και χρησιμοποιώντας τους προτιμώμενους διαύλους επικοινωνίας. Για να είμαστε βέβαιοι ότι επικοινωνούμε μαζί σας με τον τρόπο που εσείς επιθυμείτε, αν δεν μας έχετε ενημερώσει για τις προτιμήσεις σας, ως προς τον τρόπο λήψης υλικού μάρκετινγκ μέσα σε δύο χρόνια, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη των μηνυμάτων αυτών ανά πάσα στιγμή. Αν δεν ζητήσετε την εξαίρεσή σας, από την λήψη των σχετικών μηνυμάτων μας, θα θεωρήσουμε ότι συναινείτε στην εκ μέρους μας συνέχιση αποστολής σε εσάς προωθητικού μας υλικού με τον ίδιο τρόπο. 

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε προωθητικό υλικό από εμάς, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας online ανά πάσα στιγμή.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ  mondjewels.GR

Προκειμένου να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες μας, παρέχουμε μια ποικιλία υπηρεσιών για προσωπικές αγορές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την ανταλλαγή πρόσθετων προσωπικών στοιχείων σας με τους συνεργάτες μας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόζουμε την εμπειρία σας κατά τις αγορές και να σας παρέχουμε συστάσεις προϊόντων και υπηρεσιών που θα είναι σχετικές με τον τρόπο ζωής και τις προτιμήσεις σας.

Αντιλαμβανόμαστε ότι ως μέρος αυτής της ενέργειας μπορεί να μοιραστείτε μαζί μας ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με τις προσωπικές σας συνθήκες ή κάποια γεγονότα, για παράδειγμα τις επετείους και τις ημερομηνίες που είναι σημαντικές για εσάς. Θα διασφαλίζουμε πάντα ότι έχουμε τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες ως μέρος της υπηρεσίας προσωπικών αγορών.

Μπορείτε να συζητήσετε αυτές τις ρυθμίσεις και να τις αλλάξετε ανά πάσα στιγμή μιλώντας απευθείας με την ομάδα μας.

ON LINE ΑΓΟΡΕΣ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.mondjewels.gr , συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε την καινοτομία και να βελτιώνουμε τη χρήση της σελίδας για να έχετε μια βελτιωμένη εμπειρία ηλεκτρονικών αγορών. Οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν μέσω της διεύθυνσης IP ή μέσω των cookies που έχουν κατέβει στη συσκευή σας. Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies του mondjewels.gr , ανατρέξτε στην Πολιτική cookies.

Όταν πραγματοποιείτε μια αγορά στο www.mondjewels.gr , συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας ή την επιλεγμένη υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, των στοιχείων επικοινωνίας και της διεύθυνσης παράδοσης). Θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε να πληρώσετε ως επισκέπτης (στο checkout) ή να δημιουργήσετε έναν ηλεκτρονικό λογαριασμό στον ιστότοπό μας. Για να εγγραφείτε σε έναν online λογαριασμό, θα σας ζητήσουμε το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Θα σας ζητηθεί επίσης να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης . Μόλις δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, αυτός θα χρησιμεύει πλέον ως πλατφόρμα για να αλλάζετε τις προτιμήσεις σας και για τη λήψη προωθητικού υλικού μάρκετινγκ .

ΔIAΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ EVENTS TOY mondjewels.GR  

Όταν συμμετέχετε σε ένα διαγωνισμό του mondjewels.gr ή αν εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε μία από τις εκδηλώσεις μας, είτε μέσω του mondjewels.gr  είτε έμμεσα μέσω τρίτου, θα συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν στη διοργάνωση διαγωνισμών και τη διαχείριση εκδηλώσεων, για να εξασφαλίσουμε την εγγραφή σας σε μια εκδήλωση και για την επικοινωνία με τους νικητές ενός βραβείου. Εάν δώσετε προσωπικά στοιχεία άλλου πελάτη για μία από τις εκδηλώσεις μας, θα θεωρήσουμε ότι έχετε τη συγκατάθεσή τους.

TΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Όπου προβλέπεται από το νόμο, εσείς, οι εκπρόσωποί σας ή οι πληρεξούσιοί σας έχουν το δικαίωμα πρόσβασης και αίτησης ενός φυσικού ή ηλεκτρονικού αντιγράφου των στοιχείων που τηρούνται για εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πηγή των Προσωπικών σας Δεδομένων

 • Ο ιστότοπος δεν απαιτεί εγγραφή εγγραφή για την ολοκλήρωση παραγγελίας. Αν επιθυμείτε εγγραφή, μετά την εγγραφή σας κατά την ολοκλ´ήρωση παραγγελίας μπορείτε να διαχειριστείτε τα στοιχεία σας.
 • Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με το mondjewels.gr μέσω email στην διεύθυνση [email protected] (αναγράφοντας “Security and Privacy Enquiry”) ή τηλεφωνικώς στον αριθμό 2551024380
 • Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας όσον αφορά μεμονωμένες ενέργειες προώθησης ηλεκτρονικού μάρκετινγκ μέσω του συνδέσμου “Διαγραφή” (“Unsubscribe”) στο κάτω μέρος κάθε ενημερωτικού δελτίου που λαμβάνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος, μέχρι ένα μήνα, για να καταχωρηθούν οι προτιμήσεις σας στο σύστημά μας, και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενδέχεται να λαμβάνετε ακόμα μηνύματα από εμάς. 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πληροφορίες που διατηρούμε σχετικά με εσάς, ή να προβείτε σε τροποποίηση ή σε αίτηση διαγραφής στοιχείων που τηρούμε για εσάς, δικαιούστε από το νόμο να υποβάλετε αίτημα υποκειμένου δεδομένων (Data Subject Request). Μπορείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εξαιρέσουμε ορισμένες πληροφορίες από το αίτημά σας, π.χ. για να προστατεύσουμε το απόρρητο των άλλων ατόμων ή εάν μας επιτρέπεται να αποκλείσουμε στοιχεία για νομικούς ή άλλους λόγους. 

ΠΩΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

Επιβεβαιώνουμε πάντα ότι έχουμε λάβει μέτρα ασφάλειας πληροφοριών για να διατηρούμε τα στοιχεία σας ασφαλή. Όταν ζητάμε από τρίτους να εργαστούν για λογαριασμό μας, προτού μοιραστούμε τις οποιεσδήποτε πληροφορίες, ελέγχουμε και επιβεβαιώνουμε  πάντα ότι το άλλο μέρος διαθέτει επαρκή μέτρα ασφάλειας πληροφοριών.

Ουδέποτε κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους, που ενδέχεται να επιθυμούν να διαθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους σε εσάς, εκτός εάν έχετε παράσχει σχετικώς τη συγκατάθεσή σας. 

Το mondjewels.gr δεν μοιράζεται τακτικά πληροφορίες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εάν είναι απαραίτητο, θα το κάνουμε μόνο με τη σχετική προστασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΟ ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;

Το mondjewels.gr δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο ή όπου έχουμε έννομο συμφέρον να συνεχίσουμε να το πράττουμε. Όπου το mondjewels.gr δεν χρειάζεται πλέον να λετουργεί σε μορφή που να χρειάζεται προσωπικά αναγνωριστικά στοιχεία, π.χ. σε περιπτώσεις που πληροφορίες χρησιμοποιούνται για αναλυτικούς και ερευνητικούς σκοπούς ή που τηρούνται πληροφορίες συναλλαγών, θα αφαιρούμε τυχόν προσωπικά στοιχεία σας.

Εάν έχετε ζητήσει να δημιουργήσετε λογαριασμό στο  mondjewels.gr  τότε θα συνεχίσουμε να διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας.

Εάν δεν έχετε εγγραφεί για να ανοίξετε λογαριασμό στο mondjewels.gr αλλά έχετε εγγραφεί για να λαμβάνετε τα ενημερωτικά δελτία και τις ειδοποιήσεις προωθητικών ενεργειών του mondjewels, τότε θα διατηρούμε τα στοιχεία σας, μόνο για όσο διάστημα έχουμε τη συναίνεσή σας για να σας αποστέλλουμε προωθητικό υλικό.

Σε περίπτωση που παραγγέλλετε ηλεκτρονικά στο mondjewels.gr αλλά πληρώνετε ως επισκέπτης στο φυσικό κατάστημά μας,  διατηρούμε τα προσωπικά σας στοιχεία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για την τυχόν εκπλήρωση εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων, όπως επιστροφή χρημάτων και εγγυήσεων (εκτός αν λαμβάνετε και υλικό μάρκετινγκ του mondjewels.gr, οπότε θα προσθέσουμε αυτές τις πληροφορίες παραγγελίας στο αντίστοιχο αρχείο πελάτη, που διατηρούμε).

Παρακαλούμε, σημειώστε, ότι εάν έχετε εγγραφεί για να ανοίξετε ένα λογαριασμό στο mondjewels.gr, αλλά επιλέξατε να πληρώσετε στο checkout ως επισκέπτης, θα προσθέσουμε αυτόματα την αγορά checkout guest στο λογαριασμό πελάτη.  Η συναλλαγή αυτή δεν θα είναι ορατή στη σελίδα ιστορικού παραγγελιών, καθώς αυτή η σελίδα εμφανίζει μόνο τις παραγγελίες, που γίνονται μέσω της διαδικασίας του εγγεγραμμένου χρήστη.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ;

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, οπότε παρακαλούμε να την επανεξετάζετε σε τακτική βάση. Τυχόν αλλαγές που γίνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα αναρτώνται εδώ. Εάν διατηρείτε έναν Λογαριασμό με την εταιρία μας ή αν έχετε πρόσβαση σε οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχονται από εμάς ή από την Ιστοσελίδα, θα θεωρείται ότι έχετε συμφωνήσει και αποδεχτεί αυτή την Πολιτική Απορρήτου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρυπτογράφηση & Ασφάλεια: Χρησιμοποιούμε μια ποικιλία τεχνικών, διοικητικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων κρυπτογράφησης και ελέγχου γνησιότητας σε ορισμένες περιπτώσεις, για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. 

Παρά τις προσπάθειές μας, κανένας ιστότοπος, εφαρμογή για κινητά, βάση δεδομένων ή σύστημα δεν είναι απολύτως ασφαλές ή “hacker proof”. Μπορείτε να βοηθήσετε να διατηρούνται τα δεδομένα σας ασφαλή λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας στοιχείων από μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή κακή χρήση. 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Cookies και Pixel Tags 

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή ενός χρήστη για σκοπούς τήρησης ιστορικού. Tο mondjewels.gr  συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα, από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που εσείς χρησιμοποιείτε όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας.

Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι cookies οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω, μαζί με τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε.

 • Cookies λειτουργικότητας της ιστοσελίδας: αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες μας, όπως “Προσθήκη στο καλάθι” και “Αποθήκευση για αργότερα”.
 • Cookies στατιστικών αναλύσεων: αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να μετρήσουμε και να αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την εμπειρία των αγορών σας.
 • Cookies προτιμήσεων πελάτη: όταν περιηγείστε ή ψωνίζετε στο mondjewels.gr, αυτά τα cookies θα θυμούνται τις προτιμήσεις σας (όπως τη γλώσσα ή την τοποθεσία σας), ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την εμπειρία των αγορών σας όσο το δυνατόν πιο απλή και πιο προσωπική για εσάς.
 • Cookies στόχευσης ή διαφήμισης: αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την προβολή διαφημίσεων σχετικών με τις προτιμήσεις σας. Περιορίζουν επίσης τον αριθμό των προβολών μιας διαφήμισης και μας βοηθούν να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να τοποθετούμε αυτά τα είδη cookies στη συσκευή σας και να έχουμε πρόσβαση σε αυτά, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο στο μέλλον. Αν θέλετε να διαγράψετε cookies, που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, η ενότητα “βοήθεια” στο πρόγραμμα περιήγησης παρέχει οδηγίες για τον εντοπισμό του αρχείου ή του καταλόγου που αποθηκεύει τα cookies. 

Πώς μπορώ να διαχειριστώ τα Cookies;

Αν δεν θέλετε να δέχεστε cookies από το mondjewels.gr, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας έτσι ώστε τα cookies να μην είναι αποδεκτά. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι τέτοιο, παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι το mondjewels.gr δεν θα λειτουργεί πλέον όπως προβλέπεται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο απενεργοποίησης τους, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Aρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τα Cookies στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: http://www.dpa.gr. 

Όλα τα δημοφιλή προγράμματα περιήγησης (π.χ. Chrome, Internet Explorer, Edge και Safari) σας επιτρέπουν να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies, έτσι ώστε να μην είναι πλέον ενεργά σε όλους τους ιστότοπους που επισκέπτεστε. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που εξηγούν τον τρόπο απενεργοποίησης των cookies στην αμέσως ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Παρομοίως, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων στην κινητή συσκευή σας σε επίπεδο συσκευής. Για παράδειγμα, για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων στο iOS, μεταβείτε στα Settings > Privacy > Advertising > Limit Ad Tracking. Για να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις διαφημίσεων στο Android, μεταβείτε στα Settings > Google > Ads > Opt out of interest-based ads.  

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, δηλ. προσώπων ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός και αν έχουμε τη ρητή έγγραφη γονική συναίνεση. Σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι συλλέχθηκαν, εκ παραδρομής, προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, αυτά τα διαγράφουμε αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση.    

 Οι υπηρεσίες που παρέχουμε δεν είναι σχεδιασμένες για να χρησιμοποιούνται από παιδιά και ζητούμε από τους ανηλίκους να μην μας υποβάλλουν προσωπικές πληροφορίες και  να μην επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας, χωρίς τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα τους. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Με βάση τα στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης που μας παρέχετε, μπορούμε να σας αποστείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα καλωσορίσματος. Επίσης, θα επικοινωνούμε μαζί σας απαντώντας στις ερωτήσεις σας, για να σας παρέχουμε οποιεσδήποτε υπηρεσίες ζητάτε, να αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία ή άλλες ενημερώσεις που ζητάτε και να διαχειριζόμαστε το λογαριασμό σας. Επιπλέον, όταν ανοίγετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να συναινέσετε ώστε να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να λαμβάνετε από εμάς ενημέρωση για τις εγγραφές σας, μηνύματα της συντακτικής ομάδας και διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν θέλετε πλέον να επικοινωνούμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και να λαμβάνετε εγγραφές, μηνύματα της συντακτικής ομάδας και διαφημιστικά μηνύματα, μπορείτε να εξαιρεθείτε από αυτές τις λειτουργίες αλλάζοντας τις προτιμήσεις του λογαριασμού σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω για να σας βοηθήσουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές στο λογαριασμό σας.

Αν έχετε έναν Λογαριασμό στη σελίδα μας, τότε κατά καιρούς, και επιπλέον των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή των συνδρομών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από εμάς, ενδέχεται να σας στείλουμε και μηνύματα που περιέχουν διαφημίσεις ή άλλο περιεχόμενο που χρηματοδοτείται από τρίτους εμπόρους λιανικής ή επιχειρήσεις (“διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου”). Αυτά τα διαφημιστικά μηνύματα έχουν σαφή σήμανση στη γραμμή θέματος και μια σημείωση στην κορυφή του ίδιου του άρθρου.

Αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους χορηγών. Δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τέτοιους χορηγούς, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Μπορούμε όμως,  να διαθέσουμε σε αυτούς συγκεντρωτικές, μη προσωπικές πληροφορίες, για οποιοδήποτε νομικά αποδεκτό σκοπό.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Εάν αλλάξετε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή εάν δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας ή την ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή ταχυδρομείου στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας για να σας βοηθήσουν με τις αλλαγές στον λογαριασμό σας. Αφού ο λογαριασμός σας κλείσει ή καταστεί ανενεργός, θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα στοιχεία σας όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το mondjewels.gr έχει έδρα στην Ελλάδα, και οι διακομιστές μας βρίσκονται στην Γερμανία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψιν ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε ή που λαμβάνουμε ως αποτέλεσμα της χρήσης του mondjewels.gr, ενός λογαριασμού ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν και να υπόκεινται στους ελληνικούς νόμους. Αν τα cookies ή άλλο λογισμικό μας εντοπίσει διευθύνσεις IP, που βρίσκονται σε χώρα εκτός Ελλάδας, διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες μας.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μια εταιρική αλλαγή, όπως για παράδειγμα συγχώνευση, απόκτηση ή πώληση στοιχείων ενεργητικού, τότε τα προσωπικά σας στοιχεία πιθανότατα θα συγκαταλέγονται στα περιουσιακά στοιχεία, που θα μεταβιβασθούν. Θα ενημερώνεστε για οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησίας ή έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων. Μπορούμε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας, ως περιουσιακό στοιχείο, σε μια προτεινόμενη ή πραγματική συγχώνευση ή πώληση (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μεταφορών που γίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή πτώχευσης) που αφορά το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας ή μέρος μιας εταιρικής αναδιοργάνωσης ή οποιασδήποτε άλλης μεταβολής ή αλλαγής σχετικής με τη μορφή της εταιρίας μας και τον επ’ αυτής έλεγχο. 

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τα στοιχεία σας σε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που σχετίζονται με κάποια προβλεπόμενη ή πραγματική χρηματοδότηση, την ασφάλιση, την πώληση, την εκχώρηση ή άλλη διάθεση του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών της στοιχείων, μεταξύ άλλων για τον προσδιορισμό της συνέχισης μιας τέτοιας συναλλαγής ή επιχειρηματικής σχέσης ή την εκπλήρωση οποιωνδήποτε εγγράφων ή άλλων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων προς τα πρόσωπα αυτά.

Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η χρήση και η αποκάλυψη στοιχείων γίνεται σύμφωνα με δικαστική απόφαση, απαιτούμε από τα ενδιαφερόμενα αυτά πρόσωπα και τους διαδόχους να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να τα χρησιμοποιήσουν και να τα αποκαλύψουν μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest